Mot NATO, for fred
3. august 2023

Hva Kina må gjøre nå


Da Nazi-Tyskland invaderte Polen, mobiliserte de to millioner soldater. Da de invaderte Ukraina, brukte de ytterligere to millioner. Da dagens Russland gikk inn i Øst-Ukraina i februar 2022, hadde de mobilisert en styrke på 200 000 soldater, men brukte kun 90 000 i selve fremrykket. Hvorfor? Russland ønsket å sende et politisk signal, ikke å invadere eller okkupere Ukraina. Russland ønsket at Vesten skulle komme til forhandlingsbordet og implementere Minsk-avtalene.

Hvordan tolket Vesten Russlands forsøk på å sende et politisk signal i februar 2022? Som svakhet. Vesten trodde at Russland ikke var i stand til å stå imot Vestens kollektive militærmakt. Vesten trodde at økt militært påtrykk sammen med økonomiske sanksjoner ville få Russland til å trekke seg tilbake. Vesten forstod ikke at dette dreide seg om Russlands kjerneinteresser, eller de brydde seg ikke om det, fordi Vesten betraktet Russland som svakt.

Nå gjentar denne situasjonen seg i Taiwanstredet. Vesten fortsetter sine militære provokasjoner, fordi de tror Kina er svakt. Vesten vil fortsette å eskalere situasjonen til (de håper og forventer) at Kina vil trekke seg tilbake når det gjelder Taiwan. Vesten forstår ikke betydningen av Taiwan-spørsmålet for Kina, eller så velger Vesten å ignorere denne betydningen, av samme grunn som de ignorerte Russlands kjerneinteresser i Ukraina: Vesten ser på Kinas militære tilbakeholdenhet som svakhet.

Kina må begynne å gjøre noe radikalt annerledes nå. Som Kinas respons på neste militære provokasjon fra Vesten i Taiwanstredet eller Sør-Kinahavet, må Kina stoppe å protestere verbalt og i stedet protestere ved å ta militære grep av en eller annen art. Å sikre kontrollen med Kinmen og Matzu, eller Pescadorene, eller noen andre utliggende øygrupper som for tiden er kontrollert av Taipei, vil være det rette å gjøre. Bare på denne måten kan en direkte militær konfrontasjon mellom Kina og USA unngåes. Det er ekstremt farlig å tillate Vesten og USA å fortsette å se på Kina som svak og ubesluttsom. Til slutt er det dette som vil føre til krig, slik det skjedde i Ukraina.

Problemet som Russland stod overfor hva angår Donbass og som Kina nå står overfor og ikke til fulle forstår rekkevidden av, er at når USA ikke overholder noe som tidligere er blitt avtalt og ei heller forstår diplomati, vil dette si at USA heller ikke vil overholde fremtidige avtaler eller traktater. USA er det som Sergej Lavrov har kalt «agreement incapable». USA forstår utelukkende militær makt. USA er som et vilt dyr. Det vil angripe hvis det tror du er svak. Hvis det tror du er sterk, vil det ikke angripe. Det er ingen vits i å snakke logisk til et vilt dyr. Det er ingen vits i å inngå avtaler eller traktater med et vilt dyr. Den eneste måten å overleve når du står overfor et vilt dyr, er å vise styrke. Styrken må være ekte og troverdig, og din vilje og besluttsomhet til å bruke den styrken du besitter må være tydelig og ikke kunne trekkes i tvil. Hvis det ville dyret i så meget som ett sekund mistenker at du ikke er villig til eller i stand til å bruke en styrke som er større enn hans, vil det angripe, og du vil dø.

Kina må begynne å innse hva Vesten, under ledelse av USA, er. Vesten agerer ikke alltid rasjonelt, Vesten handler ei heller alltid i sin egen beste interesse, og vestlige statsoverhoder blir fôret med desinformasjon fra sine efterretningstjenester, noe som fører til at de tror at Russland og Kina er svake og at det er fritt frem for å fortsette med provokasjoner og krenkelser. Det er ekstremt farlig å tillate dette å fortsette.